N00004 | Krásná louka s možností hospodářské stavby, u Jedlového rybníka, 5265 m2, Radostín nad Oslavou

Radostín nad Oslavou
neuvedeno

Hledáte místo, kde se můžete věnovat třeba včelaření, hospodaření, být v souladu s přírodou? Očekáváte pohodu a klid, a to všechno na malebné Vysočině?

Co je zde územním plánem obce dovoleno na parcele postavit a co můžete:
V územním plánu na části parcely, která je označena NZ2 je:

Přípustné využití:
zemědělské obhospodařování zemědělské půdy, opatření, zařízení i stavby zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území. Stavby a zařízení sloužící pro ochranu životního prostředí. Účelové komunikace pro obsluhu pozemků a k zajištění prostupnosti krajiny.

Podmíněné využití:
nezbytné stavby a zařízení zemědělské prvovýroby, které mají přímou souvislost se zemědělským hospodařením v daném konkrétním místě. Oplocování pozemků za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a pěstební účely a nedojde ke střetu se zájmy ochrany přírody. Stavby a zařízení veřejné dopravní technické infrastruktury a stavby přípojek za podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu a životního prostředí.

Možná právě na Vás pozemek čeká. Je z části loukou a z části je zarostlý převážně olšinami a náletovými dřevinami. Můžete tedy využít volný prostor, a také se schovat ve stínu. Na Vysočině je velké množství rybníků, hezkých zákoutí, rozmanité množství stezek na procházek, túry či nebo cyklovýlety. Romantiku tvoří také mezi olšinami protékající potůček. Vedle pozemku je Jedlový rybník. V dosahu pěšky lesní studánka, která je chráněná přístavkem. Čerstvá voda a připravené hrnky čekají na použití.

Na pozemek se dostanete pohodlně autem po lesní cestě. V sousedství jsou pouze dvě chaty.

Neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poskytneme víc informací, nebo Vám pozemek rovnou ukážeme.

  • Celková plocha:5 265 m2
  • Druh pozemku:trvalý travní porost
  • Charakter okolní zástavby:venkovská
  • Umístění objektu:samota
  • Komunikace:neupravená


Prodávající makléř

Penelope

Lenka Maděřičová

Tel.: +420 733 679 932

Kontaktní formulář