Daň z nemovité věci

Přiznejte se do 31.1.2023.

 

penize_400kb.jpg


Pokud jste v roce 2022 nabyli nemovitou věc, je třeba podat správci daně daňové přiznání, a to do 31.1.2023.

Daňové přiznání je třeba podat i tehdy, pokud jste nemovitou věc výrazně stavebně upravili (např. přistavěli patro, zbourali část objektu, atp.). Pokud jste koupili spoluvlastnický podíl nebo jste nabývali nemovitou věc do SJM, postačí, když podá daňové přiznání jeden spoluvlastník jako společný zástupce.
Daňové přiznání podáváte místně příslušnému finančnímu úřadu. Pokud jste nabyli nemovité věci ve více krajích, podáváte daňové přiznání za každý kraj zvlášť.
Na portálu www.mojedane.cz můžete vyplnit příslušný formulář a učinit elektronické podání. Pokud nemáte povinnost podávat daňové přiznání elektronicky, můžete využít i tištěný formulář.
Vypočtená daň je třeba uhradit do 31.5.2023, je-li její hodnota do 5.000,-Kč. Pokud je daň vyšší splatnost druhé části je do 30.11.2023.
Pokud jste nemovitou věc v loňském roce prodali, máte povinnost toto finančnímu úřadu také oznámit. 


Pokud byste potřebovali pomoc, zavolejte. Rádi Vám poradíme.

Lenka, Petr a Jana

Datum publikace článku: 25.01.2023