Topíte ve Vaší nemovitosti kotlem? Znáte svoje povinnosti, které Vám z toho plynou?

Víte, že můžete dostat pokutu až 100 000 Kč za chybějící revizi? Víte, že Vám pojišťovna, když revizi nebudete mít, nemusí při vzniku požáru dát žádné finanční plnění?

 

DSC_0320.JPG

 

S koncem topné sezóny přichází pro Vás jako majitele nemovitostí řada povinností. Za propadlou revizi se dnes udělují pokuty v řádu 
desítek tisíc korun. A znáte rozdíl mezi revizí a kontrolou? 


Revize dnes mohou být kontrolovány i úředními osobami. V případě neprovedené pravidelné revize při pojistné události nemusí pojišťovna poskytnout finanční plnění. 

Pokuta ze neplatnou kontrolu a revizi může být až 100 tisíc korun.


Kontrola komína:
Jak často je potřeba čištit a komín kontrolovat, závisí na různých faktorech. Jak často a čím topíte, jaký je výkon Vašich spotřebičů. Zjednodušeně lze uvést, že kontrolu komína je potřeba dělat minimálně 1x ročně pověřenou osobou. Kontrola komína je stanovena vyhláškou č. 34/2016 Sb. Při kontrole se  zjišťuje stav spalinové cesty a kontroluje jejich bepečný průchod. Je zjišťován aktuální technický stav komína, zjišťuje se možné riziko požární bezpečnosti. Pověřená osoba (většinou kominík) o revizi provádí musí sepsat zprávu, jejíž kopii dostanete.


Jaký je rozdíl mezi revizí a kontrolou? Kdy je nutná revize?
Revize komína není to stejné co jeho kontrola. Revize jako taková je prováděna dle pokynů určených stejnou vyhláškou jako kontrola (č. 34/2016 Sb.). Jedná se vlastně o jednorázovou záležitost, kterou je třeba provést v jedné z následujících situací:

Revize je odborný proces, který probíhá jako posouzení shody dané palivové cesty s příslušnou projektovou, s ověřením opatřeného identifikačního štítku dokumentací, s kompletní prohlídkou palivové cesty a kontrolou bezpečného odvádění spalin do ovzduší.


Při neprovedení kontroly komína v případě požáru je vysoká pokuta ve výši až 100000 Kč.

Pokuty pro občany za neprovedenou kontrolu komína, který neprošel povinným čistěním, dosahují výše až 10 000 korun a uděluje je hasičský záchranný sbor daného kraje při výkonu státního požárního dozoru. Pokud je ale majitelem objektu právnická osoba nebo OSVČ, může pokuta dosáhnout částky až 100 000 korun. 
Kontroly i revize jsou deklarovány pověřenými osobami jako potvrzující zprávy. V případě vzniku požáru slouží tato zpráva jako kontrola při nahlášení této události pojišťovně. Pokud vznikne škoda s neplatnou revizní nebo kontrolní zprávou, není pojišťovna povinna poskytnout finanční plnění.

Můžete čistit komín svépomocí?
Ano, čištění komína lze provádět svépomocí. Kominickou štětkou odstraníte ve spalinových cestách usazeniny, ty spadnou na dno komína a přes vymetecí dvířka je vyberete. Další možností je čištění komína pomocí vypalování za dohledu pověřené osoby. Množství usazenin ve spalinových cestách ovlivňujete kvalitou používaného paliva, účinností daného zařízení a rovněž i v průběhu topné sezóny používáním přípravků zabraňujících usazování dehtu na stěnách komína. 

U plynových kotlů jsou každoroční revize nepovinné, u kotlů na tuhá paliva (dřevo, uhlí) je nutné dělat revizi každé dva roky. V případě nedodržení hrozí v obou případech pokuta ve výši 20 tisíc korun. Legislativa hovoří zcela jasně. Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně  ovzduší, jsou majitelé povinni zpřístupnit svůj kotel pro kontrolu pověřeným osobám. Úředníci mohou kotel ve vaší domácnosti kdykoli  zkontrolovat osobně. Tyto případy se však dějí minimálně, nicméně náhodné kontroly nejsou ničím výjimečným.

Vaše Lenka Maděřičová
 

Datum publikace článku: 06.06.2023