Kupní cena nemovitosti v nabídce

Proč se má uvádět celková kupní cena nemovitosti včetně provize?

DSC_1947.JPG

Uvádět celkovou cenu přikazuje Zákon o cenách.
§ 13, odst. 2a) Zákona o cenách říká:
(2) Prodávající je povinen při nabídce a prodeji zboží poskytnout informaci spotřebiteli tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před jednáním o koupi zboží, pokud tento zákon nestanoví jinak, a to
a) označit zboží cenou, kterou uplatňuje v okamžiku nabídky a vztaženou k prodávanému jednotkovému množství zboží a určeným podmínkám.
Na stránkách České obchodní inspekce se také dočtete následující text:
Podnikatel je povinen označit zboží cenou, která je konečná, tedy zahrnující všechny daně, cla a poplatky.
Kde je to upraveno: § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách; § 3 odst. 1 písm. c) a § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 1811 odst. 2 písm. c) a § 1820 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Neuvádět celkovou cenu včetně provize RK je tedy porušením zákona a realitnímu makléři za to hrozí pokuta od České obchodní inspekce.


 

Datum publikace článku: 30.08.2023