Co jsou Cookies, proč jsou na webu a co s nimi?

K čemu cookies slouží?

Cookies na webových stránkách:


Na základě požadavku zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, jsme povinni vás informovat o tom, že náš web využívá tzv. cookies.
Co jsou cookies a k čemu slouží?
Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači nebo mobilním zařízením prostřednictvím prohlížeče v okamžiku, kdy začnete využívat naše webové stránky. Když se později vrátíte na náš web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Soubory cookie můžete ze svého počítače nebo zařízení odstranit dle pokynů v souboru nápovědy svého prohlížeče internetu. Svůj prohlížeč můžete také nastavit tak, aby soubory cookie nepřijímal. Pokud však soubory cookie odstraníte nebo zablokujete, některé funkce webu nebude možné využít.
Soubory "cookies" mohou ulehčit a zpříjemnit práci při prohlížení internetu tím, že si zapamatují vaše preference anebo vám při opakovaných návštěvách určitých webových stránek ulehčí přihlašování a orientaci na webu.
Cookies neslouží k identifikaci vaší osoby.
Soubory cookies se rozdělují na dočasná a trvalá. Dočasná cookies jsou po ukončení vaší návštěvy smazána a slouží k tomu, aby při přecházení z jedné stránky na druhou byla zachována data a nemuseli jste je zadávat opakovaně. Dělají web přehlednější a srozumitelnější s větší bezpečností směrem k uživatelům. Trvalá cookies zůstávají ve vašem počítači déle. Tyto soubory neslouží k osobní identifikaci návštěvníků stránek, a nejsou spojeny s žádnými dalšími daty.
Každý prohlížeč umožňuje administraci cookies. V případě, že váš prohlížeč bude mít povoleno použití cookies, budeme předpokládat, že s využitím cookies na našem webu souhlasíte.
Jak mohou být využívány cookies na stránkách www.realsantreal.cz
LM Real s.r.o.. se sídlem Hrnčířská 2549/1, Žďár nad Sázavou 8, 591 01 Žďár nad Sázavou, zapsaná pod spisovou značkou C 124424 vedené u Krajského soudu v Brně, IČ 117 17 122 (dále jen „Správce“ nebo „my“) je oprávněna využívat z důvodu svých oprávněných zájmů tzv. technická cookies, která usnadňují technický chod webových stránek (např. jazyková volba stránek, vytvoření a registrace účtu uživatele) a základní výkonnostní cookies pro účely měření návštěvnosti stránek-Google Analytics. Správce dále využívá cookies pro tzv. remarketing na základě Vašeho souhlasu.
Měření návštěvnosti
Pomocí Google analytics se ukládají anonymní cookies a pomocí nich zjišťujeme, které stránky kolik uživatelů navštěvuje, co je zajímá, jak dlouho na stránkách zůstanou. Známe počty lidí, čas strávený na našem webu, ale neznáme jmenovitě, kdo to je.
Remarketing
Cookies někdy používáme k výběru reklamy, a to podle zájmu návštěvníka (tzv. remarketing). Například když budete hledat byt 2+kk k pronájmu ve Žďáře nad Sázavou, tak se vám pak v reklamě bude nabízet tato kategorie bytů v lokalitě, kde jste jí hledali. Tím se zabrání, že se vám bude nabízet reklama, o kterou nemáte zájem, nebo to, co jste již viděl. Data z remarketingu používáme pouze k výběru uživatelů z důvodu nabídky vhodnější reklamy. Pro účely remarketingu můžeme zjišťovat data o přibližné geografické lokaci vašeho počítače nebo mobilního přístroje za účelem poskytování lepšího relevantního obsahu.
Cookies třetích stran
Při návštěvě našich webových stránek mohou být ve Vašem počítači nebo mobilním zařízení za účelem remarketingu ukládány cookies i jiných webových stránek (na základě Vašeho souhlasu), které mohou být na našem webu provozovány nebo na ně náš web odkazuje. Jedná se o společnost GOOGLE, Facebook, Seznam, You Tube a případně další. Tyto weby mají své zásady ochrany osobních údajů. Naše webové stránky tyto cookies nedokáží číst. V některých případech jsou tyto weby využívány k tomu, aby se na nich zobrazovala naše reklama.
Nastavení správy cookies v prohlížečích:
Nejčastěji požívané webové prohlížeče (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, atd.) umožňují správu cookies. V nastavení prohlížečů se dají jednotlivé cookie blokovat, mazat, nebo úplně zakázat jejich používání, nebo je omezit či povolit pro vybrané webové stránky. Detailnější informace najdete v nápovědě vašeho prohlížeče. 
________________________________________
 
Právní ustanovení
Obsah webových stránek
Vyobrazení, články, inzeráty a jiné informace zveřejněné na těchto webových stránkách mohou být kopírovány pouze pro osobní potřebu návštěvníka stránek a nesmí být dále uveřejňovány bez předchozího písemného souhlasu společnosti LM Real s.r.o. Obsah webových stránek je chráněn podle autorského zákona (zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění), zákona o ochranných známkách (zákona č. 441/2003 Sb., v platném znění) a případně dalších právních předpisů. Přestože jsou tyto webové stránky průběžně aktualizovány, společnost Realsant Real tímto upozorňuje návštěvníky, že se na těchto webových stránkách mohou vyskytnout i údaje, které nejsou aktuální.
Rozesílání obchodních sdělení
V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti (zákon č. 480/2004 Sb., v platném znění) jsou nabídky nemovitostí zasílané elektronickou poštou obchodním sdělením ve smyslu tohoto zákona. Pokud společnost LM real s.r.o. dostane od návštěvníka těchto webových stránek (dále jen „návštěvník“) jeho e-mailovou adresu a telefonní číslo v souvislosti s poptávkou nemovitosti (koupě či nájem), nabídkou nemovitosti (prodej či pronájem), nebo v souvislosti s žádostí návštěvníka o zasílání informací a novinek ohledně nabízených nemovitostí, je společnost LM Real s.r.o. za splnění dalších zákonných podmínek oprávněna emailovou adresu a telefonní číslo návštěvníka využívat pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných produktů a služeb. Návštěvník má možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení při poskytnutí osobních údajů.
Společnost LM Real je oprávněna zpracovávat osobní údaje poskytnuté jí návštěvníky těchto stránek jen podle příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679 – GDPR).
Informace o zpracování osobních údajů
Správce a účely zpracování:
Vaše údaje, které jste uvedl na některém z formulářů (dále jen „Osobní údaje“), zpracovává společnost LM Real, s.r.o., IČ 11717122, se sídlem Hrnčířská 2549/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 8,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném zapsaná pod spisovou značkou C 124424 vedené u Krajského soudu v Brně, kontaktní údaje: info@lmreal.cz, za účelem vyřízení Vaší nabídky nebo poptávky.
LM Real s.r.o. bude dále Osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (e-mailem, SMS) týkajících se nabídky obdobných služeb, ledaže zasílání obchodních sdělení předem odmítnete.
Právní základ:
LM Real s.r.o. bude Osobní údaje zpracovávat na základě Vaší žádosti uvedené ve formuláři jako nezbytné opatření před případným uzavřením smlouvy.
LM Real bude dále Osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, pokud nevznesete námitku proti zpracování.
Poskytnutí Osobních údajů je zcela dobrovolné. Vyznačené Osobní údaje jsou však nezbytné pro vyřízení Vaší poptávky.
Doba uchování:
Pokud odmítnete zasílání jakýchkoli obchodních sdělení, Realsant Real Osobní údaje vymaže po předání Vašeho požadavku příslušnému makléři/pracovníkovi.
Jinak budou Osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, dokud nevznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu nebo neodvoláte Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení.
Práva subjektu údajů:
Máte právo na přístup k Osobním údajům a právo na jejich přenositelnost k jinému správci. Dále máte právo na opravu Osobních údajů nebo výmaz (pokud uplyne účel jejich zpracování, bude vznesena námitka proti zpracování, nebo odvolán Váš souhlas), popřípadě na omezení zpracování.
PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro účely přímého marketingu MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY.
Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.
Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Datum publikace článku: 01.09.2021