Daň z nabytí nemovitých věcí zrušena.

Ministerstvo financí předložilo a vláda schválila dne 30.4.2020 návrh na zrušení daně z nabytí nemovité věci. Věc se bude projednávat v běžném legislativním procesu, 
takže finální schválení ještě potrvá řadu měsíců. Zrušení Daně z nabytí nemovité věci má podporu napříč politickým spektrem a mělo by platit zpětně k prosinci 2019.

Co by to znamenalo, pokud by byl návrh přijat v aktuální podobě?

1) Kupující, kteří se stali vlastníky nemovitostí od prosince 2019, nemusejí podávat daňové přiznání k dani z nabytí nemovité věci a nemusejí daň uhradit. 
Pokud byla již daňová povinnost kupujícím splněna, požádá si kupující finanční správu o vrácení daně.

2) Kupující, jež financují nákup nemovitosti hypotékou, si budou moci uplatňovat daňové zvýhodnění dále. Platí pro nákupy nemovitostí do konce roku 2021.

3) Dříve uzavřené hypoteční smlouvy poběží v původním režimu. Refinancování úvěrů nebude považováno za nové smlouvy.

4) Prodávajícím se prodlouží časový test z 5 na 10 let při prodeji nemovitosti. S tím souvisí hrazení daně z příjmu po prodeji nemovitosti v době časového testu.

V rámci legislativního procesu je možné počítat se změnami dílčích parametrů návrhu.

Datum publikace článku: 01.09.2021